Zemware ZemBase systemlisens


Obligatorisk grunnlisens for Zem-modulene


Sett opp tjenesteprovisjonering ende-til-ende med ZemFusion

Systemsalg: Ta kontakt med oss for en samtale om din bedrifts behov

ZEM står for Zero Effort Management, og programvaresuiten Zemware er laget for å bygge IT-infrastrukturer som er lette å vedlikeholde. Vi hjelper deg å finne frem til programmene og lisenspakkene som dekker dine behov.

Oversikt og kontroll

Alle ressurser og tjenester samlet på ett sted

Utstyrsdatabase

Hold kontroll på alt utstyr i et metronettverk, aktivt og passivt. Få dokumentert nøyaktig hvor det befinner seg og hvilke adresser det har.

Kunde- og leverandørdatabaser

Integrer (under)leverandører i arbeidsflyter og gi avgrenset tilgang til systemet. ZemDHCP gir rask, trygg og integrert policykontroll for kunder.

Feilrapportering og sakshåndtering

Sakshåndtering, oppfølging og påminnelser knyttet opp mot alle typer oppføringer i databasen.


Sofistikert og integrert

Planlegg og automatiser på tvers

Automatisering

Sett opp automatiske arbeidsflyter, kontroller og utsendelser av epost og SMS til kunder.

Planlegging

Hold arbeidsflyter, oppgaver og arbeidsordrer knyttet opp mot konkrete datoer med flytadministrasjon.

Geolokasjon

Integrasjon med Google Maps letter feilsøking, lokalisering av kunder og utstyr, med mer.