Axiros AXESS.ACS grunnmodul


Ta full kontroll med egen ACS fra Axiros

Systemsalg: Ta kontakt med oss for en samtale om din bedrifts behov

AXESS.ACS er markedets ledende autokonfigurasjonsserver for tjenesteleverandører som vil ha kontroll over hele verdikjeden.

AXESS.ACS

Grunnleggende provisjonering og administrasjon

Provisjonering og fjernadministrasjon

Sett opp kontrollerte utrullinger av alle planlagte firmwareoppdateringer og konfigurasjonsendringer.

Komplekse arbeidsflyter

Konfigurer systemet selv, og definer og programmer egne arbeidsflyter som matcher bedriftens behov ved hjelp av AXESS.ACS workflow engine.

Åpne standarder og interoperabilitet

Kommunikasjon med CPEer og andre enheter er basert på TR-069. Alle enheter som følger standarden, kan i utgangspunktet støttes.


Øk verdien med tilleggslisenser

Snakk med oss om hvilke lisenspakker du trenger

Klienter, support og vedlikehold

Årlige lisenser for support/vedlikehold og tilkoblede TR-069-klienter kommer i tillegg til grunnlisensen.

Kundestøtteportal

Denne AXESS-modulen gir kundestøtteavdelingen et uvurderlig verktøy for direkte oppfølging av hver installerte enhet.

AXTRACT QoE-monitor

Oppsamling og analyse av quality of experience-data over tid.