Personvernerklæring for Eye Networks / telecomshop.no

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger tilknyttet dette nettstedet behandles i Eye Networks


1. Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1 Behandling av personopplysninger om kontaktpersoner hos bedrifter som er kunder av Eye Networks (kjøpsavvikling)

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos samarbeidspartnere og bedriftskunder med formål om tjenestelevering og tjenesteutveksling. 

Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer og e-postadresser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er kontrakten Eye Networks har med de enkelte samarbeidspartnere og bedriftskunder (GDPR art. 6 (1) b). 

1.2 Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på dette nettstedet . Du kan lese mer om dette i vår egen cookieerklæring

2. Sikkerhet

Eye Networks har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. 

3. Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører 

Eye Networks gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten. 

Eye Networks benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. 

4. Den registrertes rettigheter

Ved å henvende deg til Eye Networks du rett til å kreve 

  • innsyn i, 

  • korrigering av og/eller 

  • sletting av

personopplysninger som gjelder deg. 

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Eye Networks. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet over Eye Networks’ behandling av personopplysningene.  

5. Oppbevaringstid

Eye Networks vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at dataene dine lagres så lenge du har reklamasjonsrett på produktene du har kjøpt av oss. 

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling. 

6. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Hvis du har spørsmål til hvordan Eye Networks behandler personopplysninger, kontakt privacy@eyenetworks.no.