Reklamasjon og RMA

Hvordan gå frem når noe går galt

Hvis du oppdager feil eller mangel ved et produkt, må du innen rimelig tid gi Eye Networks som selger melding om reklamasjon - at du påberoper deg mangelen.

Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn fem virkedager fra tidspunktet da kunden oppdaget mangelen.

Når du vil returnere en vare med feil

Bare varer omfattet av garanti, kan reklameres på.

På større løsninger som har service og supportlisenser, må lisensen være aktiv for å ha en aktiv garanti. Har du ikke service og supportlisens, har du heller ikke garanti på produktet og det vil heller ikke kunne repareres eller erstattes.

Når du oppdager en feil på mottatt eller driftssatt produkt, må du først registrere din returhenvendelse hos oss:

  1. Send en epostmelding til rma@eyenetworks.no og forklar hvilke(n) enhete(r) det dreier seg om og når de er kjøpt.  Vi ber også om at du oppgir feilmelding og gjør det du kan for å verifisere den antatte feilen. Dette korter ned feiltestingstiden, er effektiviserende og til stor hjelp for oss. 

  2. Er saken dekket av RMA-ordning, vil du motta RMA-nummer og instruksjoner om innsending, merking og eventuelle spesielle vilkår eller krav til håndtering fra din side i forbindelse med retursending.

  3. Send inn returvaren(e) i henhold til instruksjonene du har mottatt.

  4. Du kan logge deg på RMA i JIRA Service Desk, som er oppfølgingssystemet vi bruker, for å se status på egne saker. Har vi spørsmål underveis, blir du kontaktet.

  5. Vi varsler deg når saken er ferdig testet og behandlet.

Merk at Eye Networks ikke dekker utgifter til reparasjoner eller utbedringer du som kunde setter i gang på egenhånd uten avtale med oss. 

Hva skjer med returnerte varer

Vi har ulike måter å teste antatt defekte produkter på, og jo bedre informasjon vi har fått av deg på forhånd, desto bedre utgangspunkt har vi for valg av teststrategi:

  • Eventuelle defekte produkter som finnes å være utenfor garantitid, kasseres og blir verken erstattet eller reparert.

  • Defekte mindre produkter som er innenfor garantitid, kasseres og erstattes. (På produktgrupper som CPE, desktop-svitsjer, optikk, mediakonverterere og liknende, utfører vi ikke reparasjon. Reparasjon av slike produkter er normalt nesten like dyrt som å kjøpe nytt.)

  • Defekte større produkter som er innenfor garantitid, repareres eller kasseres og erstattes.

  • Produkter som testes og finnes å ikke være defekte, returneres til kunde.

Garantier

Garantibetingelser varierer mellom leverandørene. Se informasjon for hvert produkt/hver leverandør.

EE-avfall

Vi er pålagt å motta elektrisk returavfall som er solgt gjennom Eye Networks AS, og det er inngått avtale med El-Retur for håndtering. Ved behov kan produkter kjøpt gjennom Eye Networks AS, returneres for destruksjon på miljøstasjoner hos El-Retur, etter avtale.