Reklamasjon og RMA

Hvordan gå frem når noe går galt

Hvis du oppdager feil eller mangel ved et produkt, må du innen rimelig tid gi Eye Networks som selger melding om reklamasjon - at du påberoper deg mangelen.

Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn fem virkedager fra tidspunktet da du som kunde oppdaget mangelen.

Merk: Bare varer som er omfattet av garanti, kan reklameres på.

På større løsninger som har service og supportlisenser, må lisensen være aktiv for å ha en aktiv garanti. Har du ikke service og supportlisens, har du heller ikke garanti på produktet og det vil heller ikke kunne repareres eller erstattes.

Når du vil returnere en vare med feil

Når du oppdager en feil på mottatt eller driftssatt produkt, må du ta kontakt med oss før du sender noe inn:

  1. Send en epostmelding til rma@eyenetworks.no og forklar hvilke(n) enhete(r) det dreier seg om og når de er kjøpt.  Vi ber også om at du oppgir feilmelding og gjør det du kan for å verifisere den antatte feilen. Dette korter ned feiltestingstiden, er effektiviserende og til stor hjelp for oss. 

  2. Vi svarer deg så raskt som mulig. Er saken dekket av RMA-ordning, vil du motta RMA-nummer og videre instruksjoner om retursending. Er saken ikke dekket av RMA-ordning, vil du også få beskjed om dette, og hvorfor.

  3. Når du har mottatt RMA-nummer, send returvaren(e) som bedriftspakke merket med RMA-nummeret til Eye Networks, Ryensvingen 2, 0680 Oslo. 

  4. For å se status på egne saker, kan du logge deg på RMA i JIRA Service Desk, som er oppfølgingssystemet vi bruker. Har vi spørsmål underveis, kontakter vi deg. Har du spørsmål underveis, kan du kommentere i JIRA, svare på epostmeldingen du fikk om RMA, eller ringe oss.

  5. Vi varsler deg når saken er ferdig testet og behandlet.

Merk at Eye Networks ikke dekker utgifter til eventuelle reparasjoner eller utbedringer du som kunde setter i gang på egenhånd uten avtale med oss. 

Hva skjer med returnerte varer

Vi har ulike måter å teste antatt defekte produkter på, og jo bedre informasjon vi har fått av deg på forhånd, desto bedre utgangspunkt har vi for valg av teststrategi:

  • Eventuelle defekte produkter som finnes å være utenfor garantitid, kasseres og blir verken erstattet eller reparert.

  • Defekte mindre produkter som er innenfor garantitid, kasseres og erstattes. (På produktgrupper som CPE, desktop-svitsjer, optikk, mediakonverterere og liknende, utfører vi ikke reparasjon. Reparasjon av slike produkter er normalt nesten like dyrt som å kjøpe nytt.)

  • Defekte større produkter som er innenfor garantitid, repareres eller kasseres og erstattes.

  • Produkter som testes og finnes å ikke være defekte, returneres til kunde.

Garantier

Garantibetingelser varierer mellom leverandørene. Se informasjon for hvert produkt/hver leverandør.

EE-avfall

Vi er pålagt å motta elektrisk returavfall som er solgt gjennom Eye Networks AS, og det er inngått avtale med El-Retur for håndtering. Ved behov kan produkter kjøpt gjennom Eye Networks AS, returneres for destruksjon på miljøstasjoner hos El-Retur, etter avtale.