Salgsbetingelser

       Hva du kan forvente når du handler hos Eye Networks / Telecomshop

       Generelt

       Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Telecomshop / Eye Networks til bedriftskunder.

       Sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør salgsbetingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

       All kundeinformasjon på Telecomshop er utelukkende tilgjengelig på norsk. Vårt primære geografiske leveringsområde er Norge, men vi leverer gjerne til andre land. Dette må avtales per prosjekt eller tilfelle.

       Definisjon av parter 

       Selger

       Eye Networks AS, Ryensvingen 2, 0680 Oslo, sales@eyenetworks.no, telefon: +47 22 82 08 80  

       I det følgende benevnt "vi" eller "oss". 

       Kjøper

       Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

       I det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

       Leverandør

       Leverandør eller produsent av maskinvare og programvare til salgs i Telecomshop.

       Priser og frakt

       Alle priser i nettbutikken er oppgitt i USD / amerikanske dollar, eksklusive merverdiavgift, FOB Oslo, såfremt ikke annet er avtalt.

       Når du avslutter kjøpsprosessen i butikken, vil du få tilsendt et pristilbud på epost. Dette pristilbudet omfatter ikke fraktkostnader.

       Så snart ordren er gjennomgått av oss, vil du motta en ordrebekreftelse som inkluderer frakt og eventuelle andre utgifter forbundet med kjøpet.
       Vi vil til enhver tid velge den fraktmetoden som er raskest, rimeligst og mest hensiktsmessig for deg. Det vil alltid velges standard økonomi, med mindre noe annet blir opplyst ved bestilling. Hasteleveranser og ekspress i ulike varianter må avtales spesifikt per leveranse, ved behov.

       I Oslo leveres de fleste leveranser med budbil, unntaket er leveranser der antall paller krever større transport. Bestillinger kan også hentes på lageret i Ryensvingen 2 etter avtale.

       Eye Networks AS forbeholder seg retten til å rette opp skrivefeil med umiddelbar virkning. Ved valutasvingninger +/- 15% kan vi justere våre priser med umiddelbar virkning. Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

       Lagerstatus og leveringstid

       Vi opererer med tre produktkategorier:

       • Lagervare, skal til enhver tid være å finne på lager for umiddelbar utsendelse.

       • Bestillingsvare, som vil si at varen blir bestilt per ordre.

       • Prosjektvare, som vil si at varen bare kan bestilles etter avtalt prosjektbeskrivelse.

       Lagervare sendes innen 1-5 virkedager fra ordrebekreftelse såfremt varen er tilgjengelig. Bestillings- og prosjektvarer leveres til avtalt leveringstid.

       Levering

       Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

       Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

       Skulle leveringen av produktene bli forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet/produktene er utsolgt. Erstatningsvare vil da bli foreslått og gitt tilbud på.

       Plikt til undersøkelse av produktene

       Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler, se Reklamasjon og RMA.

       Pakkesporing

       Alle pakker som sendes med henholdsvis budbil, Posten og Bring Cargo får tildelt et sporingsnummer som du vil finne per leveranse under “Min side”. Fraktkostnader Fraktkostnaden vil variere etter vekt, volum og destinasjon. Fraktkostnad beregnes først når bestillingen er plassert og bekreftet fraktkostnad vil være å finne på ordrebekreftelsen for bestillingen.

       Bestillings- og avtaleprosess

       Bestillingen din er bindende når bestillingen er registrert og bekreftet, via vår nettbutikk. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Ved forandringer i det bestilte produktets tilgjengelighet eller leveringstider vil vi gi deg umiddelbar beskjed.

       Les nøye gjennom ordrebekreftelsen fra oss når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom Leverandør har faset ut produkt eller løsning uten forvarsel. I slike situasjoner vil vi selvsagt gi deg en melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen i sin helhet.

       Opplysninger gitt i nettbutikken

       Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Bilder brukt på sidene våre er illustrasjoner og kan avvike fra varens faktiske utseende. Betaling Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

       Konfidensialitet 

       Vi i Eye Networks er opptatt av å håndtere person- og forretningssensitive opplysninger på en betryggende måte.

       Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet firmaopplysninger, kontaktnavn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, og kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

       Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud.

       Eye Networks deler ikke kundeopplysninger eller informasjon om samarbeidspartnere til tredjepart, uten samtykke fra kunden eller samarbeidspartneren.

       Salgspant

       Utstyr som leveres ifølge denne avtalen, blir Kundens eiendom fra det tidspunktet utstyret er levert som avtalt og kjøpesummen er betalt.

       Kundens plikter

       Den som er registrert som kunde hos Eye Networks, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Telecomshop / Eye Networks.

       Force majeure 

       Er Eye Networks forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Telecomshop.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

       Tvister og lovvalg

       Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

       Disposisjonsrett

       Kunden får en begrenset disposisjonsrett til programvare som medfølger maskinvare (hardware). Disposisjonsretten omfatter de rettigheter som er nødvendige for at kunden skal kunne utnytte leveransen som avtalt. Kunden har ikke adgang til å overlate programmer eller kopier av programmene til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den part som sitter med disposisjonsretten. For programvaresystemer solgt som et produkt, følger den enkelte leverandørs betingelser for bruk.